CKB Vrgorac

Grafički dizajn

Klijent: CKB Vrgorac

 


Projekt: Dizajn Logotipa za “Centar za kulturu i baštinu grada Vrgorca” te logotipa “Za let si dušo stvorena”

 


Zadatak:

Klijent ima dosta precizne ideje o tome kako želi da im izgledaju budući logotipi. A tko bi drugi mogao želje i ideje pretvoriti u stvarnost, ako ne HIA?

 

 

Rješenje:

Najdraže nam je kada nam se klijent javi isključivo na temelju naših dosadašnjih radova i kada baš zbog njih želi surađivati s nama. To je uvijek lijepa dodatna motivacija jer, naravno, želite potvrditi klijentu da je dobro odlučio kada se baš nama javio sa svojim problemom. Pomno smo saslušali upute te se bacili na posao. Skupa s klijentom smo dorađivali odabrana idejna rješenja, sve dok klijent nije bio u potpunosti zadovoljan. To volimo!