Dentex 4 You

Grafički dizajn, Tisak

Klijent: Dentex4You (Hostel)

 


Projekt: Dizajn Logotipa i Promotivne Brošure

 


Zadatak:

Klijent je Hostel, koji je u sestrinskom odnosu s već postojećom tvrtkom Dentex d.o.o. Logotip treba povezivati djelatnost hostela i vizualni identitet sestrinske tvrtke. Nakon izrade logotipa treba napraviti dizajn, grafičku pripremu i tisak hostelske brošure.

 


Rješenje:

Kod kreiranja novog logotipa, postojeću ilustraciju "zuba" iz logotipa Dentexa smo suptilno iskoristili kao simulaciju ručke na koferu, čime smo spojili dvije naizgled nepovezive djelatnosti: stomatološke usluge i usluge smještaja. Kod dizajna brošure korištenjem plave i sive boje iz logotipa u kombinaciji sa strogim oblicima trokuta dali smo izvrsnu protutežu i stabilost živoj žutoj boji koja prevladava u interijeru samog hostela. Rezulatat je profinjena, a ipak razigrana hostelska brošura!