Dentex - društvene mreže

Grafički dizajn, Smart

Klijent: Dentex d.o.o.

 


Projekt: Upravljanje Profilima Na Društvenim Mrežama

 


Zadatak:

Klijent ima postojeći profil na Facebooku, na Instagramu nema otvoren profil. S obzirom na to da je korištenje profilima na društvenim mrežama sve zastupljenije sa strane klijenata, ali i sa strane konkurencije, potrebno je podignuti komunikaciju i vizualni identitet na društvenim mrežama na veću, profesionalniju razinu.

 


Rješenje:

Izrađen je plan objava na mjesečnoj razini, koji obuhvaća objave informativnog i zabavnog karaktera sa objavama iz same klinike. Izuzetna pažnja posvećena je vizualnoj komunikaciji, na način da su boje i korištenje logotipa usklađeni u jednu skladnu cjelinu. Kao produkt kombinacije redovnih objava i minimalnog ulaganja u plaćene oglase broj pratitelja trenutno premašuje 4.400!