Podrška Razvoju Rane Intervencije: PRRI

Grafički dizajn, Tisak, Smart

Klijent: PRRI – Podrška Razvoju Rane Intervencije na području grada Zadra i Zadarske županije

 

Projekt: Dizajn logotipa, Izrada Knjige Grafičkih Standarda, Dizajn, Grafička priprema i Tisak fascikli, letaka, blokova i kemijskih olovaka, Izrada web stranice

 

Zadatak:

Osnovni cilj projekta je uspostava mobilnog tima kabineta za ranu intervenciju koji će kroz patronaže u vrtićima diljem županije stavljati na raspolaganje stručne kapacitete za rad s djecom s razvojnim rizicima, jačanje kapaciteta stručnjaka te provedba aktivnosti za odgojitelje kako bi se olakšala i potaknula integracija djece s razvojnim odstupanjima u programe vrtića i/ili škola. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Naš zadatak je bio osmisliti logotip, kao i kompletan vizualni identitet projekta, izraditi knjigu grafičkih standarda koja će uključivati sve materijale na koje će se aplicirati vizual, izraditi web stranicu, te dizajnirati i izraditi kemijske olovke, fascikle, blokove i letke.

 

Rješenje:

Razigrani dječji motivi u kombinaciji sa upečatljivom kombinacijom boja na prvi pogled upućuju da se radi o sadržaju koji je namijenjen djeci, što je i bio cilj. Sam logotip u sebi ima stiliziranu ljuljačku i tobogan, font je razigran i vesel. Vizual na svim promo materijalima plijeni pažnju na prvi pogled. Svi izrađeni materijali uključeni su u knjigu grafičkih standarda.