Podrška Razvoju Rane Intervencije: PRRI

Grafički dizajn, Smart

Klijent: PRRI – Podrška Razvoju Rane Intervencije na području grada Zadra i Zadarske županije

 

Projekt: Izrada web stranice

 

Zadatak:
Osnovni cilj projekta je uspostava mobilnog tima kabineta za ranu intervenciju koji će kroz patronaže u vrtićima diljem županije stavljati na raspolaganje stručne kapacitete za rad s djecom s razvojnim rizicima, jačanje kapaciteta stručnjaka te provedba aktivnosti za odgojitelje kako bi se olakšala i potaknula integracija djece s razvojnim odstupanjima u programe vrtića i/ili škola. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Nakon izrade kompletnog vizualnog identiteta na red je došla i izrada web stranice.

 

Rješenje:
Prethodno definiran vizualni identitet prenesen je i na dizajn web stranice, uz dodatak jednostavnih animacija, kako bi se stranici udahnuo život. Stranica je pregledna i jednostavna za navigaciju i interakciju. Korištene fotografije su u skladu s kompletnim promo materijalima. Finalni proizvod je web stranica koja je vizualno atraktivna, funkcionalna i jednostavna za korištenje.