Sara-tours

Grafički dizajn, Tisak

Klijent: Sara-tours

 

Projekt: Dizajn, Grafička Priprema i Izrada Posjetnica i Naljepnice za Reklamnu Ploču.

 

Zadatak:
Klijentica ima postojeći logotip, te traži razradu vizualnog identiteta, odnosno osmišljavanje dizajna za vizitke i dvije reklamne table koje je potrebno povezati s postojećim logotipom u jednu smislenu i prepoznatljivu cjelinu.

 

Rješenje:
Napravili smo razradu vizualnog identiteta koristeći boje s logotipa i stilski slične elemente, kako bismo pojačali efekt prepoznatljivosti klijentovog vizualnog identiteta. Ukoliko se, kao što je ovdje slučaj, radi o kvalitetnom i vizualno atraktivnom logotipu, cijela se priča može onda vrlo jednostavno i jednako kvalitetno dalje razraditi. Rezultat su predivne posjetnice i upečatljive reklamne table.