Yacht IN

Grafički dizajn

Klijent: Perfectus d.o.o.


Projekt: Izrada Knjige Grafičkih Standarda


Zadatak: 

Klijent ima postojeći logotip, međutim, nema definirane standarde za upotrebu istog. Radi se o yachting industriji, stoga ne treba posebno naglašavati potrebu za luksuznim i modernim rješenjima. 


Rješenje: 

U suradnji s klijentom, pazili smo na svaki, pa i najmanji detalj. Postavljeni su standardi za aplikaciju samog logotipa na sve materijale koje će klijent trebati u skorijoj budućnosti, ali su odabrani i materijali i tehnike kojima će se ti materijali izvoditi. Osim komunikacije prema klijentima postavljeni su i standardi za komunikaciju unutar tvrtke, prvenstveno tipografija. Rezultat je sveobuhvatna knjiga grafičkih standarda korištenjem koje će klijent ujednačiti i standardizirati kompletan svoj brand image na tržištu, učvršćujući na taj način svoj brend, kako kod klijenata tako i kod konkurencije.